Projekt

Mezi miliony měst na naší planetě můžete najít sedm výjimečných, které nad ostatní ční. Každé z těchto sedmi měst je něčím unikátní, ať už svou nezaměnitelnou architekturou, kulturou, nebo třeba historií.

Zobrazit stránku

7 světových unikátů

Při kódování sedmi měst jsem využil moderní flexibilní systém pro rozvržení stránky, VanillaJS nebo načítání obrázků až po hlavním obsahu, čímž jsem dosáhl vysoké rychlosti načítání.

7měst.cz

Design

Open Sans Regular
Open Sans Extrabold